Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do strony internetowej zamieszczonej pod adresem www.euroautoserwis.pl i określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa.
2. Administratorem danych osobowych jest EURO AUTO SERWIS” Janusz i Urszula Żelewscy, ul. Manowska 2, 75-819 Koszalin, wpisanym do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 669-167-66-18.
3. Twoje dane osobowe otrzymujemy dobrowolnie od Ciebie przy zakupie części w naszym sklepie oraz przy wykonywaniu usług. Na stronie posiadamy również formularz kontaktowy w którym jesteś proszony o podanie niektórych informacji. Dane z formularza mają wyłącznie na celu ułatwienie nawiązania kontaktu i nigdy nie będą udostępniane osobom trzecim czy innym firmom.
4. Nasza strona korzysta z plików cookies. Są to dane informatyczne, pliki tekstowe przechowywane na twoim komputerze. Służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, gromadzenia anonimowych statystyk. Umożliwiają udostępnienie wielu ułatwień w korzystaniu ze strony internetowej np. zapamiętania zawartości danych w formularzu. Korzystając z naszej strony możesz otrzymać cookies od podmiotów trzecich w szczególności Google ( google map, google analitics)
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu, na podstawie i przez okres:
  • sprzedaży produktów i czynności związanych z obsługą Klienta ( art 6 ust. 1 lit. B RODO )
  • realizacji procesu reklamacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. C RODO )
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy ( art. 6 ust. 1 lit. F RODO )
  • przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłana wiadOmość w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w formularzu kontaktowym ( art. 6 ust. 1 lit. RODO ).
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym szczególności podatkowych i rachunkowych ( art. 6 ust. 1 lit. C RODO )
  • archiwizacyjnych (art 6 ust. 1 lit. F RODO ) (5 lat)
6. Każdemu naszemu klientowi przysługuje prawo do:
  • cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.
  • dostępu do danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
7. Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z EURO AUTO SERWIS w celu realizacji usług. Dostawcy usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, firmy które serwisują oprogramowanie jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.
10. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: kontakt@euroautoserwis.pl